Mediálny partner konferencie – časopis Derma Revue


Odborný časopis Derma revue sa zaoberá problematikou kože, vlasov a nechtov. Vychádza štvrťročne od roku 2003 a zdarma ho dostávajú kozmetické prevádzky, lekárske kozmetiky, kožní lekári, plastické chirurgie a vybrané prevádzky kaderníctiev, manikúr a pedikúr.

Je učebnou pomôckou na území SR. Hlavne rubrika „Na pomoc vzdelávaniu“ nahrádza učebnicovú literatúru, ktorá v školách chýba. Obsah je konzultovaný učiteľmi v zmysle učebných osnov.

Časopis Derma revue s rubrikou „Na pomoc vzdelávaniu“ sa distribuuje formou predplatného. Podmienky si môžete pozrieť na našej http://www.edermarevue.sk, prípadne môžete kontaktovať priamo vydavateľku Ing. Emíliu Juračkovú (0911 739 366).

Je určený pre všetkých, ktorí chcú vo svojom odbore rozširovať svoje vedomosti v oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.